Agenda
Ignacy Jan Paderewski Pomeranian Philharmonic

Ignacy Jan Paderewski Pomeranian Philharmonic

Concert for 6 pianos, 7.00 p.m.

 

Mariusz Klimsiak

Adam Kośmieja

Radosław Kurek

Michał Szymanowski

Paweł Wakarecy

Bartłomiej Wezner

Capella Bydgostiensis Chamber Orhestra

 

Johann Sebastian Bach – Concerto for 4 pianos in A minor BWV 1065
Steve Reich – Six Pianos