Linki

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974. Pozycja Uczelni  jest budowana wzrastającą liczbą studentów i absolwentów uczelni oraz uzyskiwanymi przez nich nagrodami na konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii Muzycznej  w Bydgoszczy kształci się około 600 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem 150 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Paderewski Piano Academy - jedyna na świecie letnia szkoła mistrzowska, w której pianiści mają możliwość ćwiczenia z orkiestrą symfoniczną pod okiem światowej klasy profesorów.
Dyrektor artystyczny: prof. Ilja Scheps, Manager: Mariusz Klimsiak, Kanclerz: Henryk Martenka

Zobacz wszystkie linki

Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy odbywa się zawsze na przełomie lipca i sierpnia w najpiękniejszych zabytkach miasta i Ziemi Świdnickiej. Organizatorem jest fundacja im. J.S. Bacha z prezesem w osobie Ryszarda Wawryniewicza, a dyrektorem artystycznym Jan Tomasz Adamus.

Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy powstało krótko po odzyskaniu niepodległości, w 1922 roku. Zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy o muzycznych i politycznych dokonaniach swojego patrona, promując jednocześnie jego nazwisko jako markę regionu. Jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy oraz letniej szkoły mistrzowskiej dla pianistów Paderewski Piano Academy.