Kalendarium
Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, Bydgoszcz

Paweł Radziński – skrzypce

Michalina Radzińska – skrzypce

Beata Biernikiewicz – skrzypce

Maciej Kamrowski – wiolonczela

Mariusz Klimsiak – fortepian

Daniel Rybicki – flet

Jadwiga Stanek – altówka

Maria Lewandowska – harfa