Kalendarium
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Koncert na 6 fortepianów, godz. 19.00

Mariusz Klimsiak

Adam Kośmieja

Radosław Kurek

Michał Szymanowski

Paweł Wakarecy

Bartłomiej Wezner

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis

Johann Sebastian Bach – Koncert na cztery fortepiany a-moll BWV 1065
Steve Reich – Six Pianos