Kalendarium
Kompleks Pałacowy w Ostromecku

 J. S. Bach – Wariacje Goldbergowskie,  BWV 988