Kalendarium
Klimsiak & Bałaban

Sala Koncertowa im. prof. Romana Sucheckiego, ul Staszica 3, Bydgoszcz, godz. 19.00

Lech Bałaban – altówka

Mariusz Klimsiak – fortepian

J. S. Bach

Sonata gambowa G BWV 1027

Sonata gambowa g BWV 1029

Sonata gambowa D BWV 1028