Kalendarium
Sala koncertowa, Brwinów

ul. Wilsona 2

————

Mozart – Sonata a-moll KV 310

Bach – Wariacje Goldbergowskie BWV 988