Kalendarium
Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, Bydgoszcz

Szymon Krzeszowiec – skrzypce I

Arkadiusz Kubica – skrzypce II

Łukasz Syrnicki -altówka

Piotr Janosik – wiolonczela

Paweł Radziński – skrzypce

E. Chausson – Koncert D-dur op. 21