Agenda
Six Pianos

Concert Hall of the Polish Baltic Philharmony, 7.00 p.m.

Adam Kośmieja – piano

Mariusz Klimsiak - piano

Radosław Kurek - piano

Michał Szymanowski - piano

Paweł Wakarecy – piano

Bartłomiej Wezner – piano

Capella Bydgostiensis

W. A. Mozart – Concerto for two pianos in E-flat major K. 365 (316a)

J. S. Bach – Concerto for four pianos in a minor BWV 1065

Steve Reich – Six Pianos